ภูมิประเทศของลาว ในวัยเด็กเมื่อเราเรียนหนังสือครูสังคมมักจะบอกว่า ประเทศลาวไม่ติดทะเล แต่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติมาก
ป่าไม้ยังไม่ถูกทำลาย และประเทศลาวสามารถทำงานและค้าขายกับประเทศจีนได้อีกด้วย

ลาวเป็นประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันลาวกำลังจะเป็นเจ้าภาพงานกีฬาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมานั้นคือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวลาวเป็นอย่างมาก
ลาวตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทร อินโดจีน ระหว่าง ละติจูด ที่ 14 - 23 องศาเหนือ ลองติจูด ที่ 100 - 108 องศาตะวันออก มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร
การแบ่งพื้นที่บกและน้ำได้ดังนี้
แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 230,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ำ 6,000 km? ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร

ลาวติดกับประเทศ จีน ไทย กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ ประเทศจีน ทางด้านทิศเหนือ (423 กิโลเมตร)ประเทศไทย ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก (1,754 กิโลเมตร) ประเทศกัมพูชา ทางด้านทิศใต้ (541 กิโลเมตร) ประเทศเวียดนาม ทางด้านทิศตะวันออก (2,130 กิโลเมตร) ประเทศพม่า ทางด้านทิศตะวันตก (235 กิโลเมตร)

ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1,700 กว่ากิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 500 กิโลเมตร และที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศของลาวสามารถแบ่งได้ 3 เขต

คือเขต ภูเขาสูง ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม
บริเวณที่เป็นภูเขาสูงจะมีชาวเขาอาศัยอยู่ การเดินทางของทัวร์หลวงพระบางได้สัมผัสกับอากาศอันหนาวเย็นในช่วง
ฤดูหนาว จากการแบ่งดังกล่าวทำให้มีการเรียกชาวลาวที่อาศัยอยู่บนภูเขาว่า ลาวเทิง

ลาวเทิง ปัจุบันอาศัยอยู่ในภูเขาสูง มีความชำนาญในการล่าสัตว์และดำรงชีวิตในที่สูง พื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 เมตร ส่วนที่ราบสูงจะต่ำกว่า 1000 เมตรลงมา การทำการเกษตร
และวิถีชีวิตจะเลี้ยงสัตว์ ทำนาขั้นบันได ที่ราบมีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง), ที่ราบสูงนากาย (แขวงคำม่วน) และที่ราบสูงบริเวณ (ภาคใต้) ที่ราบส่วนใหญ่จะมีแนวของพื้นที่ขนานกับแม่น้ำโขง
สิ่งที่น่าสังเกตุจากพื้นที่ของลาวทั้งหมดคือ พื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้มีอยู่ 4 ใน 5 ของพื้นที่เท่านั้น
พื้นที่ของประเทศมี 5 ส่วน เป็นที่สูง+ภูเขา 4 ส่วนที่เหลือ 1 ส่วนเป็นที่ราบ ลาวเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ว่า เมืองหลวงพระบาง ของลาวเป็นเมืองที่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างงดงาม
ชมเมืองหลวงพระบาง ช่วงสงกรานต์ คลิ๊ก

ภาพวิว วิวผาตั้ง เมืองวังเวียง องค์ประกอบครบจริงๆครับ แม่น้ำซอง ภูเขา ป่าไม้ งามจริงๆครับ
แม่น้ำสายหลักของลาวคือแม่น้ำโขง ระยะทาง 1,835 กิโลเมตร

แม่น้ำที่ไหลอยู่ในลาว

แม่น้ำอู เริ่มจากพงสาลี ถึงหลวงพะบางร่วมระยะทางการไหล ยาว 448 กิโลเมตร ส่วนแม่น้ำงึม เริ่มจากเชียงขวางที่มีทุ่งไหหินนะครับไปจนถึงเวียงจันทน์รวมระยะทางการไหลของแม่น้ำงึมยาว 354 กิโลเมตรแม่น้ำเซบั้งเหียงเริ่มจากสะหวันนะเขตยาว 338 กิโลเมตรและแม่น้ำทาเริ่มจากหลวงน้ำทาไปสิ้นสุดที่บ่อแก้วรวมความยาว 325 กิโลเมตร ส่วนแม่น้ำเซกอง เริ่มจากสาละวันไปสิ้นสุดที่อัตตะปือรวมความ ยาว 320 กิโลเมตร แม่น้ำเซบั้งไฟเริ่มจากแขวงคำม่วนไหลลงสะหวันนะเขตยาว 239 กิโลเมตร แม่น้ำแบ่งเริ่มจากอุดมไชยยาว 215 กิโลเมตรแม่น้ำเซโดนเริ่มสาละวันไปสิ้นสุดที่จำปาสัก ยาว 192 กิโลเมตรแม่น้ำเซละนอง ยาว 115 กิโลเมตรแม่น้ำกะดิ่งแขวงบอลิคำไชย ยาว 103 กิโลเมตรแม่น้ำคานไหลจากซำเหนือแขวงหัวพันไปสิ้นสุดที่หลวงพระบางยาว 90 กิโลเมตร
เช่ารถตู้ไปลาว ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง , เชียงขวาง , ลาวใต้ , ซำเหนือ ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง